Avís legal

TITULARITAT

En compliment de les obligacions establertes a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar que aquesta pàgina correspon a l'entitat:

Titular: LITTLE MONKEYS SL – B66217738
Domicili: Carrer Modolell 60 (Local), 08021 Barcelona
Tfno: 606 444 446
Mail: marta@littlemonkeysagency.com
Web: littlemonkeysagency.com
Inscrita al registre mercantil de Barcelona amb tom 44145 foli 187 full 448050

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb LITTLE MONKEYS SL a marta@littlemonkeysagency.com o al telèfon 606 444 446. Pots dirigir-te de qualsevol manera per comunicar-te amb nosaltres.

OBJECTE I ÀMBIT DE LA WEB

Aquestes Condicions Generals de Contractació i Utilització tenen per objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada al web de LITTLE MONKEYS SL, així com les transaccions comercials que sorgeixin entre LITTLE MONKEYS SL i els usuaris del domini littlemonkeysagency.com. Tant la navegació per la web com l'adquisició de qualsevol dels productes que s'hi ofereixen, suposen l'acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització. LITTLE MONKEYS SL podrà modificar la pàgina web per efectuar quants canvis i modificacions estimi convenients i cregui necessaris per a l'adequada funcionalitat de la mateixa, sense necessitat de previ avís.

USUARIS

L´accés i/o ús d´aquest portal de LITTLE MONKEYS SL atribueix la condició d´USUARI, que accepta, des d´aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d´Ús aquí reflectides. L'accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, que serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del lloc web es derivi, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre lloc web, obligant-se l'usuari a mantenir indemne LITTLE MONKEYS SL per qualsevol reclamació derivada, directament o indirecta d'aquests fets.

ÚS DEL PORTAL

littlemonkeysagency.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a LITTLE MONKEYS SL o als seus llicenciants als quals l'USUARI hi pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que LITTLE MONKEYS SL pot oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de LITTLE MONKEYS SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. LITTLE MONKEYS SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LITTLE MONKEYS SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LITTLE MONKEYS SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos - marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de LITTLE MONKEYS SL o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de LITTLE MONKEYS SL.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de LITTLE MONKEYS SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de LITTLE MONKEYS SL.

Queda prohibit, per tant, l'ús de la pàgina web de LITTLE MONKEYS SL amb fins públics o comercials, per la qual cosa no es podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o fer servir el contingut del web.

Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb finalitats mercantils a pàgines web alienes a LITTLE MONKEYS SL, que permetin l'accés al nostre lloc web, sense consentiment previ. En tot cas, l‟existència d‟hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l‟existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s‟estableixi l‟hiperenllaç, ni l‟acceptació per part de LITTLE MONKEYS SL de els seus continguts o serveis.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d'accés, etc.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

LITTLE MONKEYS SL no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o als aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a LITTLE MONKEYS SL, que impedeixin o endarrereixin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloquejos en lús causats per deficiències o sobrecàrregues dInternet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre laccés per causes no imputables a LITTLE MONKEYS SL, degudes a lusuari, a tercers, oa supòsits de força major. LITTLE MONKEYS SL no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del lloc web. En particular, LITTLE MONKEYS SL no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

Els productes presentats al lloc web són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat de LITTLE MONKEYS SL no es pot invocar en el cas de productes no conformes a la legislació dels països als quals hagin pogut ser enviats en funció de la comanda del client. Correspon, doncs, als clients de fora d'Espanya verificar la possibilitat d'importar o utilitzar els productes que ens sol·licitin.

MODIFICACIONS

LITTLE MONKEYS SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

ENLLAÇOS

En cas que a littlemonkeysagency.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, LITTLE MONKEYS SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LITTLE MONKEYS SL assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de aquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

LITTLE MONKEYS SL es reserva el dret de denegar o retirar l'accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS

LITTLE MONKEYS SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

LITTLE MONKEYS SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades. 

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot per evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l'autenticació corresponent dels controls d'accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia…) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (https://), de manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica .

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre LITTLE MONKEYS SL i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals que correspongui.

Desplaça cap amunt