Manual Little Monkeys

En aquesta guia podràs conèixer tot el procés que segueix un/a Little Monkey des que sorgeix una feina fins al dia de la seva execució, a més d'aprendre les paraules i conceptes tècnics que durant el mateix solen fer-se servir.
Little Monkeys - Icona

PERMÍS DE TREBALL DE MENORS

És imprescindible perquè els menors puguin participar en un rodatge o shooting.

Cada nova feina requerirà la tramitació del permís esmentat, el qual queda regulat pels diferents governs autonòmics segons la regió.

Després del càsting i de seguida que la productora ens ho indiqui, enviarem la documentació necessària del menor (que tindrem arxivada a la seva fitxa) perquè comencin amb els tràmits.

Seguidament haureu d'emplenar i signar els formularis propis del permís de treball de menors que nosaltres us farem arribar, si és que no us ho han donat ja al propi càsting.

Entre aquesta documentació s'inclourà el certificat escolar, el qual haureu de traslladar al centre educatiu del vostre fill/a, perquè el director/a del mateix ho signi conforme el nen/a no podrà assistir a classe durant les dates assenyalades amb motiu del rodatge/shooting.

Atès que els temps solen ser molt ajustats, aquestes gestions s'hauran de resoldre amb la més urgència per poder avançar sense impediments. Tingueu en compte, a més, que si no comptem amb la vostra documentació actualitzada a la nostra base de dades quan arribi el moment, correrem el risc de perdre la feina.

El permís de treball de menors es requerirà des de la productora quan el model estigui confirmat, encara que és també habitual que se sol·liciti en fase de opcionat (finalista però no confirmat).

Això es fa per assegurar que els terminis es puguin complir en el cas que aquest arribi a ser confirmat. Si finalment queda descartat del procés de selecció, el permís de treball quedarà automàticament anul·lat.

Little Monkeys - Icona

TARIFES I DRETS D'IMATGE

Els/les models rebran ingressos per diferents conceptes

Dins d'un mateix projecte, entren en valor dos conceptes diferents generadors de ingressos per al/la model, els quals quedaran especificats en el contracte de treball.

Aquests són la tarifa i els drets d'imatge.

TARIFA
(Daily Fee)

Es correspon amb els honoraris de la jornada de treball, la qual tindrà una durada concreta segons l'edat del model d'acord amb les ordenances del govern autonòmic.
La seva quantia vindrà donada des de la productora sobre la base de les característiques del projecte i de la categoria del personatge, encara que sempre que ens sigui possible procurarem negociar en benefici dels nostres/es talents.
Aquí les diferents possibilitats en categoria de personatge:

  • Principal: És el protagonista de l'anunci. Sol tenir preses individuals i diàleg. Gran part del pes de l'anunci o pel·lícula recau sobre ell.
  • Secundari: Apareix a l'espot o pel·lícula i, encara que menys que el protagonista, té diàleg i surt activament al film. Sol interpretar un personatge proper al protagonista.
  • Featured extra: Paper de poc protagonisme. No té diàleg, no surt en primer pla ni té preses individuals, però la seva imatge és reconeixible.
  • Extra o Background extra: Paper de poc protagonisme que a més no és reconeixible, per la qual cosa no cobrarà drets d'imatge (buyouts). A les imatges sol estar de fons o apareix d'esquena.

Tenint en compte que la tarifa constitueix la remuneració d'un sol dia, limport es multiplicarà per cada jornada treballada.

DRETS D'IMATGE (Buyouts)

Corresponen a l'import pagat que autoritza la part adquisidora publicar aquestes imatges de forma legal.
En aquest cas, el seu valor econòmic quedarà estrictament subjecte a tres variants:

  • Mitjans: Canals de publicació.
  • Període: Quantitat o lapse de temps d‟emissió.
  • Territori: Àrees geogràfiques de divulgació.

Un cop acabat el període d'emissió contractat, les empreses tindran la possibilitat de negociar renovació dels drets d'imatge, cosa que constituiria un nou pagament al/la model.
En cas que les entitats vulguin afegir altres territoris o canals de difusió als prèviament establerts per contracte, se'n practicarà una ampliació de drets amb la corresponent bonificació per al/la model.

Depenent del projecte, tarifa i drets quedaran compresos en un sol import (tarifa amb drets inclosos), o bé per separat, quantificant la vàlua de cadascun de forma independent.
Tant les tarifes com els drets seran expressats en imports bruts, per tant, a més del 20% de comissió d'agència, caldrà restar l'IRPF corresponent que pot variar del 15 al 24%.

En cap cas no es permetrà la publicació d'imatges d'un/a Little Monkey sense haver negociat abans i especificat els valors de tarifa i drets.

Little Monkeys - Icona

CASTING

Un càsting és una convocatòria d'actors o models de característiques concretes, en què es procedeix a seleccionar l'individu o els individus que es considerin més propers al perfil desitjat.

Normalment hi ha un procés de selecció previ que no requereix assistència personal, ja que es realitza de forma telemàtica presentant les fitxes des de la nostra base de dades.

En aquest sentit, és de vital importància que tinguem sempre la vostra fitxa actualitzada. Dades personals, documentació vigent, fotos/videos…

Si passeu a la següent fase, aquesta serà normalment presencial, pel que us farem arribar una citació indicant lloc i hora.

De vegades, però, el director de càsting decideix fer el càsting per Selftape. En aquest tipus de càsting, el director dóna ordres molt concretes per a la realització de fotos i vídeos que s'enviaran per correu electrònic, evitant haver de personar-se.

En qualsevol cas, abans de participar en un càsting és molt important que reviseu les dates previstes per als dies de rodatge i comproveu que teniu disponibilitat per a les mateixes.

És normal que, encara que el rodatge sigui d'una sola jornada, ens demanin diversos dies de disponibilitat fins no confirmar la data exacta.

Els càsting presencials per a nens es realitzen normalment a la tarda després de l'horari escolar.

Tot i que l'assistència està controlada per citació, de vegades es produeixen esperes pel fet que la franja horària infantil es concentra en les hores immediatament posteriors a la jornada escolar.

Per tal de minimitzar aquestes circumstàncies, normalment tindreu la possibilitat de reserveu la vostra cita a través d'un link, que us proporcionarem per a cada convocatòria de càsting.

Només un acompanyant per cada nen, idealment pare, mare o tutors legals, ja que és possible que hagueu de signar documents per als tràmits de permisos de treball de menors.

En aquest sentit, recomanem tingueu a mà documentació com el DNI (tant del/la tutor/a com del/la model), Llibre de Família i número d'afiliació a la Seguretat Social. No cal portar-la físicament, però sí tenir accés a la informació que s'hi recull.

Si us plau, no porteu els seus germans al càsting si no estan convocats. Aprofiteu aquest moment de complicitat l'un amb l'altre i evitem omplir les sales amb més persones de les estrictament necessàries.

Porteu alguna cosa perquè els nens es distreguin durant l'espera com un llibre, deures, berenar, joguines petites, aigua…

El comportament dels nens és també decisiu pel que fa a la selecció: els nens atents, obedients, simpàtics i expressius són idealment allò que busquen.

No us desanimeu si trigueu a rebre una convocatòria de càsting. Encara que hi hagi perfils més sol·licitats que altres, van sortint coses per a tothom. 

En qualsevol moment arribarà la vostra oportunitat!!

A continuació us mostrem un gràfic on podeu veure tots els processos que succeeixen abans i després de realitzar un càsting, així com totes les persones involucrades en el projecte i la selecció del model.

Little Monkeys - Icona

VOCABULARI TÈCNIC

Opcionats

Quan diem que el model està OPCIONAT, significa que és finalista en el procés de selecció.

Uns dies després del Càsting, els organitzadors ens passaran la llista d'opcionats.

Si bé això no vol dir que el model estigui confirmat, igualment us ho comunicarem de seguida perquè de nou reviseu la disponibilitat sobre les possibles dates de rodatge.

És habitual que llavors encara no sapiguem les dates exactes de rodatge, callback o fitting. Per això us indicarem una petita franja de dies, de la qual necessitarem ens confirmeu disponibilitat absoluta.

En cas que només poguéssiu assistir alguns dels dies proposats dins de la franja, feu-nos-ho saber igualment perquè ho tinguem en compte, encara que això dificultarà que l'opció pugui avançar.

Si ja esteu opcionats o confirmats per a un altre projecte en les mateixes dates, no podreu lògicament donar aquesta disponibilitat. És molt important que ho reviseu i si escau ens ho comuniqueu.

Importantíssim mantenir la disponibilitat fins que se us comuniqui finalment si us han confirmat o no.

El compromís de donar disponibilitat és molt seriós i heu d'estar segurs de poder complir-ho excepte causes de força major.

El següent pas serà iniciar la gestió de permisos de treball per a menors. Requerirà emplenar i signar documents per part vostra, tret que s'hagi fet ja en el mateix càsting.

La gestió dels permisos és llarga, pot durar uns 12 dies feiners i és per això que necessitarem de vosaltres respostes àgils.

Callback

El CALLBACK és un càsting de finalistes on s'aprofundeix més en el personatge.

És possible que convoquin tots els opcionats o només alguns. Si ets opcionat i no t'han convocat no vol dir que t'hagin descartat.

En aquest segon càsting, normalment ja hi participen el director i fins i tot el client (la marca).

El Callback té una petita remuneració.

Confirmat

Estar CONFIRMAT significa que has estat seleccionat per a la feina.

Finalment després de les opcions i el possible Callback, ens arribarà la llista de confirmats.

Si hi sou, us ho comunicarem de seguida i us recordarem les dates de nou per assegurar que queden bloquejades.

Recordeu que es tracta d'un compromís important.


Fitting

El FITTING és una prova de vestuari per definir el look que lluirà el model el dia del rodatge o shooting

Normalment es programa uns dies abans de la data de rodatge.

Backup

El BACKUP és el/la model que es queda en reserva per si el principal no pogués complir la seva comesa al rodatge o shooting.

És habitual que, a la llista de confirmats, a més del/la model seleccionat per al treball es proposi a un altre o altres candidats com Backup de reserva.

Aquest actuaria en els casos en què el principal no ho pugui fer, ja sigui per no haver pogut assistir al rodatge (causa de força major) o per no complir amb les expectatives esperades durant aquest.

En cas que sigueu seleccionats com Backup, us ho comunicarem perquè decidiu si accepteu el càrrec o no.
Hi ha tres modalitats de backup:

  • Backup al set: Assistirà al rodatge i esperarà allà mateix per si cal comptar amb ell. En qualsevol cas, cobrarà el 100% de la tarifa establerta i òbviament optarà a percebre drets d'imatge si finalment participa.
  • Backup de guàrdia: En un inici no assistirà al rodatge, però quedarà de guàrdia (a casa oa l'escola) amb el compromís que si en truquen per assistir al set podrà organitzar-se per anar immediatament. En cas que no ho necessitin, cobrarà el 50% de la tarifa, mentre que si ho reclamen cobrarà el 100% i optarà a drets d'imatge.
  • Backup lliure: En aquest cas no cal que el/la model bloquegi cap disponibilitat ni tampoc confirmi la seva assistència. Tan sols hi ha la possibilitat que en diguin, en casoseria de la seva lliure elecció assistir o no. Aquest tipus de Backup no cobrarà cap tarifa tret que li sol·licitin i decideixi acudir. Si fos així, cobraria el 100% de la tarifa optant també a drets d'imatge.
Little Monkeys - Icona

DIA ABANS DEL RODATGE

Normalment el dia abans us donarem la localització i horari exacte del rodatge/shooting.

És freqüent no tenir aquesta citació fins a la tarda anterior, amb el que haureu reservar el dia complet per al rodatge encara que al final només n'ocupi una franja.

Si el rodatge és fora de Barcelona, normalment la productora facilita un mitjà de transport per al desplaçament.

En cas d'anar pels vostres propis mitjans, és possible negociar-ne alguna petita retribució en concepte de gasolina, calculant que el punt de partida sempre és des de Barcelona.

Little Monkeys - Icona

DIA DEL RODATGE

Encara que nosaltres no hi serem, abans us haurem donat tota la informació necessària i estarem en contacte per a qualsevol dubte o eventualitat que pugueu tenir.

Per part de la productora tindreu també una persona que s'ocuparà de vosaltres a cada moment.

Segons l?edat del nen, Little Monkeys haurà pactat amb la productora un màxim d'hores de rodatge (en base a la llei vigent) que apareixerà al contracte.

Recomanem que porteu algunes coses per entretenir els nens, ja que els rodatges poden ser llargs i de vegades hi ha molt de temps despera.

Procureu que el nen/a arribi el més descansat possible.

Pel que fa a les dietes, normalment hi ha càtering al rodatge on mai falta de res, però si el vostre fill necessita alguna alimentació especial recomanem portar-la.

És important que no vagi més de un acompanyant per cada nen o nena, idealment el seu pare, mare o tutor legal. Als rodatges hi ha molta gent i com menys importunem millor.

En acabar, us haureu de comunicar a la vostra booker l'hora en què s'ha donat per finalitzada la feina del model.

Little Monkeys - Icona

SOBRE ELS PAGAMENTS

Us informarem dels honoraris i altres condicions del treball sempre abans d'assistir al càsting.

Dins aquesta informació caldrà els imports de TarifaDrets d'imatge i, si escau, també els de BackupFitting i Callback.

Els pagaments es faran mitjançant transferències bancàries.

Una part provinent de la productora i una altra de Little Monkeys.

PAGAMENTS PER PART DE LA PRODUCTORA:

La productora és qui de alta al/la model a la seguretat social, sempre per un valor igual o inferior a la tarifa.

Aquest import és el que anomenem NÒMINA, i serà la productora la responsable de pagar-vos-la (menys impostos) normalment en un termini de 30 dies.

Aquest pagament vindrà acompanyat del document nòmina (emès per la productora) on constaran les seves dades i les del model a més de justificar la transacció de forma desglossada.

PAGAMENTS PER PART DE LITTLE MONKEYS:

Little Monkeys es farà responsable del resta de pagaments.

Un cop finalitzada la feina, Little Monkeys emetrà un rebut via e-mail, en què quedaran perfectament desglossats els honoraris del model.

Aquest mateix rebut haurà de ser tornat signat, ja sigui de forma electrònica o mitjançant escanejat. No es podran acceptar fotos o imatges de mala qualitat.

És important signar el rebut com més aviat millor, per tenir-ho tot llest quan arribi el moment de liquidar-ho. En cas contrari haurem d'endarrerir el pagament fins que ens ho feu arribar.

Els ingressos s'efectuaran a 90 dies (aproximadament des del dia de la feina), atès que aquest és el temps que demora el client a liquidar de forma habitual. Si aquest ens pagués abans, de seguida procediríem a saldar la vostra retribució.

Cristina i Jan, del departament d'administració, estaran a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte sobre això.

cristina@littlemonkeysagency.com
jan@littlemonkeysagency.com

Desplaça cap amunt